Definicja mitu, podział i rodzaje mitów.

I) Definicja mitu :
Mity przekazywane były z pokolenia na pokolenie od czasów najdawniejszych. Są to opowieści dotyczące powstania świata, zjawisk przyrodniczych, bogów i legendarnych bohaterów. Mity stały się podstawą literatury antycznej i wywarły olbrzymi wpływ na całą literaturę światową (aż do czasów dzisiejszych). Mit jest opowieścią o stałej warstwie fabularnej, przedstawiającą wierzenia danej społeczności.

II) Funkcje mitów
Ze względu na fakt, że mity stanowią nierozerwalny składnik kultury antycznej, tworzyły bowiem więzi społeczne, decydowały o obyczajach, tradycjach, religiach, dlatego też pełniły one następujące funkcje :
a) funkcję poznawczą - umożliwiały interpretacje zjawisk przyrody
b) funkcja światopoglądowa - stanowiły podstawę wierzeń religijnych
c) funkcja sakralna (powiązane były z kultem poszczególnych bogów i rytualnymi obrzędami.

III) Rodzaje mitów
a) teogoniczne (gr. Theos - bóg) czyli mity mówiące o powstaniu bogów np. mit o Atenie, Afrodycie
b) kosmogoniczne - mówiące o powstaniu świata
c) antropogeniczne - mówiące o powstaniu człowieka np. mit o Prometeuszu
d) genealogiczne - historia rodów np. mit o rodzie Labdakidów

IV) Definicja pojęcia archetypu :
Archetyp jest to pradawne, niezmienne wyobrażenie tkwiące w świadomości zbiorowej każdej społeczności. Mity utrwaliły pierwsze wzory ludzkich zachowań i postaw np. Archetyp Prometeusza, który jest symbolem poświęcenia się dla dobra ludzkości.

Powrót